Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδροι:

Ειρήνη Δερμιτζάκη
Διαμάντω Φιλιππάτου

Μέλη:

Γιώργος Αμπακούμκιν
Ελένη Ανδρέου
Ελένη Διδασκάλου
Σταυρούλα Καλδή
Φωτεινή Μπονώτη
Ιουλία Νησιώτου
Μάγδα Νικολαραίζη
Ελευθερία Τσέλιου
Νίκος Χανιωτάκης

Υποστήριξη συνεδρίου:

Κατιφένια Χατζοπούλου
Ελένη Καλλία
Ασπασία Μάντζιου

Τεχνική υποστήριξη:

Σεβαστή Θεοδοσίου


Διοργάνωση

....