Εργαστήρια

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Εργαστήρια (workshops) που στόχο έχουν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες εφαρμοσμένες γνώσεις σε καίρια θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας. Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και αποσκοπούν στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την εμβάθυνση στα θέματα που πραγματεύεται το κάθε Εργαστήριο.
Ο αριθμός συμμετεχόντων στα Εργαστήρια είναι περιορισμένος.
Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια θα δοθεί ξεχωριστή βεβαίωση.
Θα δοθεί προτεραιότητα στους συμμετέχοντες που έχουν τακτοποιήσει οικονομικά την εγγραφή τους στο Συνέδριο.
Το κόστος συμμετοχής στα εργαστήρια είναι 25€.
Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να δηλώσει μόνο ένα εργαστήριο.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για την παρακολούθηση των Εργαστηρίων παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα.Πατηστε εδω για να γραφτειτε ηλεκτρονικα στο εργαστήριο

Εργαστήριο 1

Διαχείριση σχολικής τάξης και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Δημητροπούλου Παναγιώτα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε βασικές θεωρητικές έννοιες που αφορούν τη συνολική διαχείριση της σχολικής τάξης με έμφαση στις παραμέτρους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτο-ρύθμισης των μαθητών, της δημιουργίας ενός κλίματος που χαρακτηρίζεται από φροντίδα και εμπιστοσύνη με στόχο την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία δουλεύοντας σε ομάδες να ασχοληθούν με μελέτες περιπτώσεων που χρήζουν ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων και να ασκηθούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσα από βιωματικές δράσεις.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, 18:30 – 21:30
Διάρκεια Εργαστηρίου: 3 ώρες
Συμμετέχοντες: 35Εργαστήριο 2

Μάθηση & διδασκαλία της ορθογραφίας

Μουζάκη Αγγελική
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συζητηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας καθώς και να εξασκηθούν οι συμμετέχοντες/ουσες σε μεθόδους αξιολόγησης (ποιοτικής και ποσοτικής) της ορθογραφικής δεξιότητας των μαθητών/τριών για το σχεδιασμό του κατάλληλου παρεμβατικού προγράμματος και την επιλογή του κατάλληλου διδακτικού υλικού.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, 9:00 – 12:00
Διάρκεια Εργαστηρίου: 3 ώρες
Συμμετέχοντες: 30-35Εργαστήριο 3

Συμβουλευτικές και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε παιδιά/εφήβους και οικογένειες με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές με βάση τη συστημική ψυχοδυναμική προσέγγιση και τη θεωρία της ψυχικής ανθεκτικότητας

Κουρκούτας Ηλίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής, τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις βασικές τεχνικές ενός συνθετικού (συστημικού ψυχοδυναμικού) μοντέλου για τις παιδικές και εφηβικές διαταραχές. Επίσης, στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες (σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδαγωγούς) με ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και να προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις σε σχέση με τεχνικές που συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών, εφήβων, γονέων με προβλήματα, καθώς και των εκπαιδευτικών τους.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, 13:00-16:00
Διάρκεια Εργαστηρίου: 3 ώρες
Συμμετέχοντες: 35Εργαστήριο 4

Ανάπτυξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Παντελιάδου Σουζάνα & Παπά Μιχαέλα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η απόκτηση εφαρμοσμένων γνώσεων για τις αρχές, το περιεχόμενο, τις στρατηγικές και τις τεχνικές που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται κυκλικά σε ομάδες για να κατηγοριοποιήσουν και να οργανώσουν συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και να παράγουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες για μαθητές.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, 17:30 – 21:30
Διάρκεια Εργαστηρίου: 4 ώρες
Συμμετέχοντες: 25Εργαστήριο 5

Το παιδί με σχολικές δυσκολίες και η οικογένειά του σε ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία: Η διαγνωστική προσέγγιση, η αποσαφήνιση σύνθετων κλινικών εικόνων και η ανάδειξη των πολύπλοκων ψυχικών αναγκών και δυνατοτήτων

Αθανασοπούλου Ευαγγελινή1, Σέμκου Αντωνία1, Μήτσαλα Αναστασία1, Πετράς Βασίλης2
1 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναδειχθεί ότι, μετά από το αρχικό αίτημα της αξιολόγησης μαθητών για μαθησιακές δυσκολίες προς μια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία, αναδύεται η πολυπλοκότητα των ψυχικών αναγκών των παιδιών, των γονέων και του συνόλου της οικογένειας, του σχολικού πλαισίου αλλά και η σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, τόσο κατά την παραπομπή όσο και κατά την αξιολόγηση και τον θεραπευτικό σχεδιασμό των σύνθετων διαγνωστικών εικόνων οι οποίες προκύπτουν. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, μέσω της παρουσίασης περιπτώσεων, συζητείται το πρωτόκολλο αξιολόγησης των μαθητών και της θεραπευτικής προσέγγισης το οποίο εφαρμόζεται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» καθώς και η πολύπλευρη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου».

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, 9:00 – 12:00
Διάρκεια Εργαστηρίου: 3 ώρες
Συμμετέχοντες: 30Διοργάνωση

....