Θεματικές Ενότητες

 • Θέματα μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
 • Θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών – Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση
 • Ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού
 • Κίνητρα, συναισθήματα, αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
 • Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο
 • Παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα
 • Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον
 • Δυσκολίες μάθησης: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό πλαίσιο
 • Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Διαφορετικότητα και σχολείο - Διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • Ο ρόλος των γονέων στη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου
 • Συνεργασία οικογένειας – σχολείου
 • Διασύνδεση φορέων της κοινότητας, σχολείου και πανεπιστημιακών δομών
 • Οργάνωση και διαχείριση σχολικής τάξης

Διοργάνωση

....