Οδηγίες για τους συμμετέχοντες


Συμπόσια

Τα Συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο/Οργανωτή, έχουν διάρκεια ενενήντα (90΄) λεπτών και περιλαμβάνουν 3-4 εισηγήσεις και τη συζήτηση επί των εισηγήσεων από έναν Συζητητή.
Ο Πρόεδρος του Συμποσίου προβλέπει ώστε να μείνει χρόνος τόσο για τον Συζητητή όσο και για την υποβολή ερωτήσεων από τους Συνέδρους και τη γενική συζήτηση.


Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις παρουσιάζονται σε Θεματικές Συνεδρίες των ενενήντα (90΄) λεπτών που οργανώθηκαν με βάση τη θεματική τους συνάφεια. Κάθε Θεματική Συνεδρία περιλαμβάνει 4 ή 5 ανακοινώσεις διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς που παρουσιάζουν εργασία να τηρήσουν αυστηρά την προβλεπόμενη διάρκεια των 15 λεπτών ώστε όλοι οι εισηγητές να έχουν ίσες ευκαιρίες να παρουσιάσουν το έργο τους.
Ο Πρόεδρος της κάθε Θεματικής Συνεδρίας διαχειρίζεται την ομαλή ροή της Συνεδρίας και φροντίζει ώστε να τηρηθεί αυστηρά ο προβλεπόμενος χρόνος για κάθε ανακοίνωση. Οι Πρόεδροι παρακαλούνται λίγο πριν από την έναρξη της Συνεδρίας να ενημερωθούν για την παρουσία όλων των εισηγητών και να επαληθεύσουν ότι τα αρχεία όλων των Ανακοινώσεων της Συνεδρίας έχουν μεταφερθεί στον υπολογιστή της αίθουσας.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να παραδώσουν 1 μέρα πριν από την έναρξη της Συνεδρίας τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου το ηλεκτρονικό αρχείο της παρουσίασής τους ή να το αποστείλουν 1 μέρα πριν τη Συνεδρία τους στο sev.theodosiou@gmail.com.


Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters) παρουσιάζονται σε Θεματικές Συνεδρίες που οργανώθηκαν με βάση τη θεματική τους συνάφεια. Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (posters) θα γίνει στον Αίθριο χώρο του 1ου ορόφου του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη Γραμματεία του Συνεδρίου θα διατίθεται υλικό για την τοποθέτησή τους.

Η ανάρτηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τους συγγραφείς τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που προβλέπεται από το Επιστημονικό Πρόγραμμα. Οι συγγραφείς χρειάζεται να βρίσκονται μπροστά από την Αναρτημένη Εργασία τους κατά τη διάρκεια της Θεματικής Ενότητας ώστε να είναι δυνατή η συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους συνέδρους. Επίσης, οι συγγραφείς έχουν την ευθύνη να απομακρύνουν την εργασία τους μετά το τέλος της Θεματικής Συνεδρίας.
Η Γραμματεία και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή καταστροφή των αναρτημένων εργασιών, εάν αυτές δεν απομακρυνθούν εγκαίρως από τους συγγραφείς.

Διοργάνωση

....