Προσκεκλημένα Συμπόσια

Nοητική αναπηρία: Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις και εφαρμογές

Οργανώτρια/Πρόεδρος: Αλευριάδου Αναστασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΣχολικός εκφοβισμός: Μια πολυ-επίπεδη κατανόηση

Οργανωτής/Πρόεδρος
Γεωργίου Στέλιος
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κίνητρα και ακαδημαϊκά συναισθήματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία: Σχέσεις με προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές συμπεριφορές σε συνθήκες επίτευξης

Οργανώτριες/Πρόεδροι:
Γωνίδα Ελευθερία & Μεταλλίδου Παναγιώτα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καλλιεργώντας το λόγο, την επικοινωνία και την επιθυμία για μάθηση

Οργανώτρια/Πρόεδρος: Ζαφειροπούλου Μαρία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Συναισθήματα, συναισθηματική διαχείριση και επιθετικότητα σε παιδιά και εφήβους

Οργανωτής/Πρόεδρος:
Κόκκινος Κωνσταντίνος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Ψυχική ανθεκτικότητα σε παιδιά με διαταραχές και εκπαιδευτικούς: Δεδομένα από παρεμβάσεις και ερευνητικά προγράμματα

Οργανωτής/Πρόεδρος: Κουρκούτας Ηλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ο ρόλος των γονέων στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών καθώς και παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Οργανώτρια/Πρόεδρος:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη
Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΤα σχολεία ως κοινωνικοί χώροι συνεργασίας: Δυνατότητες και περιορισμοί

Οργανωτής/Πρόεδρος:
Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα
Παιδαγωγική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εφαρμογή και αξιολόγηση διαδικασίας και έκβασης ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολείο

Οργανωτής/Πρόεδρος:
Μπρούζος Ανδρέας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Οργανώτρια/Πρόεδρος:
Πλατσίδου Μαρία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εφηβεία: Ζητήματα προσαρμογής

Οργανωτής:
Τάνταρος Σπυρίδων
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόεδρος:
Μπεζεβέγκης Ηλίας,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Διοργάνωση

....