Εργασίες

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παράταση Υποβολής Εργασιών: 31 Μαΐου 2017

Πρόσκληση για Υποβολή Εργασιών

Γενικά

Η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου για να παρουσιάσουν την έρευνά τους επάνω σε επίκαιρα θέματα  της Σχολικής Ψυχολογίας και της διασύνδεσής της με την Εκπαίδευση και την Κοινωνία να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους μέχρι τις 31 Μαΐου 2017.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

 • Προσκεκλημένες Ομιλίες
 • Συμπόσια
 • Προφορικές Ανακοινώσεις
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις
 • Εργαστήρια (workshops)

Πληροφορίες

Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν προσκεκλημένες ομιλίες από επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού με μακρά και διακεκριμένη συμβολή στον τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας.
Τα συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο/Οργανωτή, περιλαμβάνουν 3-4 εισηγητές και έναν συζητητή. Έχουν διάρκεια ενενήντα (90΄) λεπτών. Ο/οι Πρόεδρος/οι, οι οποίοι μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητές, έχουν την ευθύνη να υποβάλουν τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου, το όνομα του συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών και τους τίτλους και τις περιλήψεις των εισηγήσεων.

Για την υποβολή πρότασης συμποσίου, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα «Οδηγίες για τη Συγγραφή και Υποβολή των Περιλήψεων».
Οι περιλήψεις που θα αξιολογηθούν θετικά μετά από τη διαδικασία κρίσης θα ενταχθούν σε θεματικές ενότητες και θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των ενενήντα (90΄) λεπτών. Κάθε θεματική συνεδρία θα περιλαμβάνει τέσσερις ή πέντε ανακοινώσεις διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να παραδώσουν 1 μέρα πριν από την έναρξη της Συνεδρίας τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου το ηλεκτρονικό αρχείο της παρουσίασής τους ή να το αποστείλουν 1 μέρα πριν τη Συνεδρία τους στο sev.theodosiou@gmail.com.
Οι διαστάσεις των Αναρτημένων Ανακοινώσεων θα είναι 110 εκ. (ύψος) x 80 εκ. (πλάτος). Οι αναρτημένες εργασίες χρειάζεται να περιλαμβάνουν τα εξής πεδία:
 • Σύντομο θεωρητικό πλαίσιο
 • Σκοπός της Εργασίας
 • Υλικό & Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα
Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (poster) θα γίνει στον αίθριο χώρο του 1ου ορόφου του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη Γραμματεία του συνεδρίου θα διατίθεται υλικό για την τοποθέτησή τους.

Η ανάρτηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τους συγγραφείς τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της παρουσίασης. Οι συγγραφείς χρειάζεται να βρίσκονται μπροστά από την αναρτημένη εργασία τους κατά τη διάρκεια της Θεματικής Ενότητας και να την απομακρύνουν μετά το τέλος της παρουσίασης. Η Γραμματεία και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή καταστροφή των αναρτημένων εργασιών, εάν αυτές δεν απομακρυνθούν εγκαίρως από τους συγγραφείς.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν Εργαστήρια (workshops) με στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εφαρμοσμένες γνώσεις σε καίρια θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας. Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και αποσκοπούν στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την εμβάθυνση στα θέματα που πραγματεύεται το κάθε Εργαστήριο.
Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από κριτές με βάση την προτεινόμενη δομή περιεχομένου, την αρτιότητα στη μεθοδολογία, καθώς και τη συμβολή της εργασίας στη θεωρία και την πράξη στον τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας. Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις είναι:
 • Εισαγωγή-Σύντομο θεωρητικό πλαίσιο
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Βασικά Συμπεράσματα
 • Πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης των εργασιών θα γίνει έως 5 Ιουλίου 2017.

  Επισημαίνεται ότι η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί τη δυνατότητα τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της.
Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο και Microsoft PowerPoint 2015 ή νεότερο) και προβολικό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί υπολογιστής Mac, χωρίς θύρα HDMI, παρακαλείστε να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο αντάπτορα για τη σύνδεση με το προβολικό (Mini-DisplayPort to HDMI adapter). Σε περίπτωση που για την παρουσίαση απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου πιο εξειδικευμένου λογισμικού, παρακαλείστε να ενημερώσετε έως και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 στο e-mail: sev.theodosiou@gmail.com
Οι περιλήψεις των εργασιών του Συνεδρίου που θα γίνουν αποδεκτές θα συμπεριληφθούν στο Βιβλίο των Περιλήψεων (το οποίο θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά). Παρακαλούμε να ελέγξετε τις περιλήψεις και τα στοιχεία των συγγραφέων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψης, οποιαδήποτε διόρθωση, αλλαγή ή προσθήκη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τη χρήση του κωδικού υποβολής που θα έχετε ήδη λάβει στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Κάθε αλλαγή της ήδη υποβληθείσας εργασίας θα μπορεί να γίνει έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των περιλήψεων.

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που ακολουθούν:
 • Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
 • Το κείμενο της περίληψης να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις (για τις Προφορικές Ανακοινώσεις) και τις 300 λέξεις (για τα Συμπόσια). Η περίληψη κάθε τύπου ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή χωρίς διακριτές ενότητες ή παραγράφους:
  • Εισαγωγή-Σύντομο θεωρητικό πλαίσιο
  • Μεθοδολογία
  • Αποτελέσματα
  • Βασικά Συμπεράσματα
  • Πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων
και την ακόλουθη μορφή:

Τίτλος

(Times New Roman, μέγεθος 12 (για τις προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις) και μέγεθος 14 (για τον τίτλο του Συμποσίου), bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης

(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)
υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

Κείμενο περίληψης έκτασης 250 λέξεων για τις ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και 300 λέξεων για τα ΣΥΜΠΟΣΙΑ σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.
3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

 • Nα σημειωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής το είδος της παρουσίασης (π.χ. Προφορική Ανακοίνωση, Συμπόσιο, Αναρτημένη Εργασία).
 • Nα σημειωθεί με υπογράμμιση στην υποβαλλόμενη εργασία ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία. Δείτε παρακάτω το Υπόδειγμα Υποβαλλόμενης Εργασίας.
 • Να σημειωθούν απαραιτήτως στη Φόρμα Υποβολής Εργασίας έως δύο (2) από τις Θεματικές Ενότητες στις οποίες εντάσσεται η εργασία.
 • Για υποβολή συμποσίου, αναμένεται από τον Οργανωτή στη Φόρμα Υποβολής Εργασίας να αναρτήσει στο πεδίο «περίληψη εργασίας» όλες τις επιμέρους περιλήψεις που περιλαμβάνονται στο συμπόσιο συγκεντρωμένες σε ένα μόνο αρχείο word.
 • Κατά την υποβολή συμποσίου θα πρέπει να συμπληρωθεί και αποσταλεί το Υπόδειγμα Υποβαλλόμενου Συμποσίου (δείτε παρακάτω).
Κατεβαστε το Υποδειγμα Υποβαλλομενης Εργασιας

Κατεβαστε το Υποδειγμα Υποβαλλομενου Συμποσιου
 • Θέματα μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
 • Θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών – Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση
 • Ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού
 • Κίνητρα, συναισθήματα, αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
 • Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο
 • Παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα
 • Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον
 • Δυσκολίες μάθησης: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό πλαίσιο
 • Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Διαφορετικότητα και σχολείο - Διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • Ο ρόλος των γονέων στη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου
 • Συνεργασία οικογένειας – σχολείου
 • Διασύνδεση φορέων της κοινότητας, σχολείου και πανεπιστημιακών δομών
 • Οργάνωση και διαχείριση σχολικής τάξης
Κατά την υποβολή της περίληψης θα σας δοθεί ένας κωδικός που θα τον χρησιμοποιήσετε για την επικοινωνία σας με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον/η συγγραφέα που υποβάλλει την εργασία έως 5 Ιουλίου 2017. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο +30 210-7499300 / 309.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.

Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες (Προφορικές, Αναρτημένες, Συμπόσια) θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Η εμπρόθεσμη υποβολή της περίληψης από τους συγγραφείς αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή της.
 • Κάθε ομιλητής/ομιλήτρια με την εγγραφή του μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) εργασίες ως πρώτος συγγραφέας.
 • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ιστοσελίδα.
 • Προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί η εργασία στο Τελικό Πρόγραμμα – Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου είναι η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής (εγγραφή) τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς κάθε εργασίας (μέχρι τις 31/7/2017).

Υποβολή Περιλήψεων

Η τελική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι 31 Μαΐου 2017

Για να υποβάλετε την περίληψή σας, πατήστε


εδω

Διοργάνωση

....